Obsah Gramatika

1 Sloveso

Sloveso

Mobile  http://moodle.deutschweb.net/mod/url/view.php?id=6750

Sloves

 

PC

Sloveso

2

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/2

Slovesný rámec

4

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/4

slovesa sein, haben, werden

5

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/5

Slovesa s předponou

7

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/7

Slovesa pravidelná a nepravidelná

10

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/10

Vykání a tykání

11

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/11

Tvary přítoného času

12

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/12

Neurčité slovesné tvary – infinitiv, particip

15

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/15

užití neurčitých tvarů

16

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/16

Tvary ostatních časů

19

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/19

Préteritum ;

19

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/19

Perfekt

21

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/21

Plusquamperfekt

22

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/22

Futur

23

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/23

Užití časů

24

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/24

Způsoby: Imperativ a Konjunktiv

28

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/28

Rozkaz

29

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/29

Konjunktiv II

32

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/32

Užití Konjunktivu II

36

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/36

Konjunktiv I

39

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/39

Trpný rod

42

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/42

Zvratná slovesa

48

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/48

Modální slovesa

50

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/50

Slovesa s infinitivem

56

http://moodle.deutschweb.net/pluginfile.php/6772/mod_resource/content/3/Grammatik_2/sloveso_2/index.html#/56